GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri

GökTürkçe (KökTürükçe): KökTürükçe Kelime Örnekleri ﴾Ͳ؁؆؇؈؏ؑؓ؟ؤئةدهٌّ٘ٚ٣٭ڠکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴۜ۝۞ۼݯݰݱݲૐṨ‎ℂℌ℗℘ℛℝ℮ℰ⒯⒴Ⓒⓐ◉◬◭ﭼﰠﰡﰳﰴﱇﱎﱑﱒﱔﱞﱷﱸﲂﲴﳀﳐﶊﶺﷲ﷽ﻄﻈ*अतभमाि☮::::ﷺ♔❥♡ ♤✤❦♡ ✿⊱╮☼ ☾ ﴿

Göktürk Alfabesi

Something I have noticed some time before. How come the Nordic Runes are SO SIMILAR to the Turkic.

No idea what it says but cool pic.

No idea what it says but cool pic.<<< I know what it says, well kind a :P :D

History, Poster, Wallpaper, Ottoman Empire, Iphone 5s, Wallpaper Desktop, Posters, Historia, Tapestry

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

vaktiyle bir atsız varmış var olsun

vaktiyle bir atsız varmış var olsun

Pinterest
Search