PESHTEMAL

Mesele pesthemals are made out of finest quality Turkish cotton and linen and are woven using traditional methods.Various symbols representing different histories,geographies and cultures are embroidered and applied using natural fibers .
17 Pins148 Followers
mesele peshtemal

Turkish Hammam Towel _peshtemal linen cotton with African symbol.

ANADOLU’DA HAYAT MESELESİ Anadolu’da; belli bir bölgede kökleşip yerleşmenin simgesi olan Hayat Ağacı, yaşamın kutsallığını ve sonsuzluğunu temsil eder. İşte ‘Hayat Ağacı’ sembolü, işte devamlılık Mesele’si!

ANADOLU’DA HAYAT MESELESİ Anadolu’da; belli bir bölgede kökleşip yerleşmenin simgesi olan Hayat Ağacı, yaşamın kutsallığını ve sonsuzluğunu temsil eder. İşte ‘Hayat Ağacı’ sembolü, işte devamlılık Mesele’si!

DİNLERDE KISMET MESELESİ Birçok dinde şeytanı kovma simgesi ve uğur kabul edilen Hamsa, bolluk, bereket, sabır ve sadakati temsil eder. İşte ‘Hamsa’ sembolü, işte şans Mesele’si.

DİNLERDE KISMET MESELESİ Birçok dinde şeytanı kovma simgesi ve uğur kabul edilen Hamsa, bolluk, bereket, sabır ve sadakati temsil eder. İşte ‘Hamsa’ sembolü, işte şans Mesele’si.

ASYA’DA HUZUR MESELESİ Hinduizm’de evrenin iç sesi ve ritmi kabul edilen Aum (Om), evrenle bütünleşmeyi ve huzuru temsil eder. İşte ‘Om’ sembolü, işte bütünleşme Mesele’si!

ASYA’DA HUZUR MESELESİ Hinduizm’de evrenin iç sesi ve ritmi kabul edilen Aum (Om), evrenle bütünleşmeyi ve huzuru temsil eder. İşte ‘Om’ sembolü, işte bütünleşme Mesele’si!

FRİGLER’DE ANA TANRIÇA MESELESİ Frigler’de Ana Tanrıça kabul edilen Kibele; analığı, üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve bereketi temsil eder. İşte ‘Kibele’ sembolü, işte doğurganlık Mesele’si.

Mesele peshtemal with Cybele embroidery by mesele on Etsy

ŞAMANLAR’DA NAZAR MESELESİ Şamanlar’da şeytanın gözünün simgesi olan Nazar Boncuğu, zarar vereceği düşünülen kem gözlerden korunmayı temsil eder. İşte ‘Nazar Boncuğu’ sembolü, işte kötülüklerden korunma Mesele’si!

ŞAMANLAR’DA NAZAR MESELESİ Şamanlar’da şeytanın gözünün simgesi olan Nazar Boncuğu, zarar vereceği düşünülen kem gözlerden korunmayı temsil eder. İşte ‘Nazar Boncuğu’ sembolü, işte kötülüklerden korunma Mesele’si!

A Matter of Change in Aztecs The Aztecs lived during the 15th century in modern-day Central Mexico, with a population of around 13 million, and had a very rich culture. Originally an ancient Aztec symbol, the drop in the lake uses a simple event in nature to describe a philosophical concept. It tells us the story of a water drop falling into a lake, with its endless ripples spreading across a massive body of water. In essence, it symbolizes that one small action can have a much larger…

Peshtemal - Drop in the Lake (Change)

VİKİNGLER’DE GÖNÜL MESELESİ Vikingler’de iletişim ve ruhani gücün simgesi olan Ansuz ve İngwaz, aşkın gücünü ve büyüklüğünü temsil eder. İşte Runik ‘Aşk’ sembolü, işte gönül Mesele’si!

VİKİNGLER’DE GÖNÜL MESELESİ Vikingler’de iletişim ve ruhani gücün simgesi olan Ansuz ve İngwaz, aşkın gücünü ve büyüklüğünü temsil eder. İşte Runik ‘Aşk’ sembolü, işte gönül Mesele’si!

Mesele Peshtemal-A Matter of Protection in American Native Culture	 Turtle/Defense. Seen as Mother Nature’s representative, the turtle, with its hard exterior shell, is seen as the symbol of self-protection. Mesele Peştamal Amerikan Yerlilerinde Koruma Meselesi Kaplumbağa (Defans). ‘Doğa Ana’nın temsilcisi olan kaplumbağa ise, sert kabuğuyla kendini korumanın sembolü olarak kabul edilir.

Mesele Peshtemal-A Matter of Protection in American Native Culture Turtle/Defense. Seen as Mother Nature’s representative, the turtle, with its hard exterior shell, is seen as the symbol of self-protection. Mesele Peştamal Amerikan Yerlilerinde Koruma Meselesi Kaplumbağa (Defans). ‘Doğa Ana’nın temsilcisi olan kaplumbağa ise, sert kabuğuyla kendini korumanın sembolü olarak kabul edilir.

AFRİKA’DA UYUM MESELESİ Afrika’da evlilik hayatını kutsadığı kabul edilen Osram ne Nsoromma sembolü; sonsuz aşk ve uyumu temsil eder. İşte ‘Ay ve Yıldız’ sembolü, işte ahenk Mesele’si!

AFRİKA’DA UYUM MESELESİ Afrika’da evlilik hayatını kutsadığı kabul edilen Osram ne Nsoromma sembolü; sonsuz aşk ve uyumu temsil eder. İşte ‘Ay ve Yıldız’ sembolü, işte ahenk Mesele’si!

MEZOPOTAMYA’DA GÜÇ MESELESİ Sümerler’de tanrılaştırılan gök varlıklarının en yücesi olan Güneş, çivi yazısında kullanılan bu formuyla yaşam verici gücü ve yaşam kaynağını temsil eder. İşte ‘Güneş’ sembolü, işte yaşam enerjisi Mesele’si!

MEZOPOTAMYA’DA GÜÇ MESELESİ Sümerler’de tanrılaştırılan gök varlıklarının en yücesi olan Güneş, çivi yazısında kullanılan bu formuyla yaşam verici gücü ve yaşam kaynağını temsil eder. İşte ‘Güneş’ sembolü, işte yaşam enerjisi Mesele’si!

BUDİZM’DE KARMA MESELESİ Budizm’de Karma felsefesinin simgesi kabul edilen Spiral, hayatın içindeki sonsuz gelişim yolculuğunu temsil eder. İşte ‘Spiral’ sembolü, işte gelişim ve değişim Mesele’si.

BUDİZM’DE KARMA MESELESİ Budizm’de Karma felsefesinin simgesi kabul edilen Spiral, hayatın içindeki sonsuz gelişim yolculuğunu temsil eder. İşte ‘Spiral’ sembolü, işte gelişim ve değişim Mesele’si.

ANADOLU’DA BEREKET MESELESİ Anadolu’da dişiliğin simgesi olan Elibelinde figürü, doğurganlıkla birlikte kısmet, bereket ve mutluluğu temsil eder. İşte ‘Elibelinde’ sembolü, işte üretkenlik Mesele’si!

ANADOLU’DA BEREKET MESELESİ Anadolu’da dişiliğin simgesi olan Elibelinde figürü, doğurganlıkla birlikte kısmet, bereket ve mutluluğu temsil eder. İşte ‘Elibelinde’ sembolü, işte üretkenlik Mesele’si!

Mesele Peshtemal-A Matter of Fortune in Native AmericanCulture / Naja/Luck. The Naja symbol was used to protect against the evil eye, and is believed to bring good luck and wellbeing. Mesele peştamal-Amerikan Yerlilerinde Uğur Meselesi / Naja/ Şans.Birçok kültürde şans getirdiğine inanılan at nalı formunun stilizasyonu olsa da, kelime anlamı balkabağı çiçeğidir. Kem gözlere karşı kullanılan Naja, aynı zamanda şans ve iyilik getirdiğine inanılan bir semboldür

Mesele Peshtemal-A Matter of Fortune in Native AmericanCulture / Naja/Luck. The Naja symbol was used to protect against the evil eye, and is believed to bring good luck and wellbeing. Mesele peştamal-Amerikan Yerlilerinde Uğur Meselesi / Naja/ Şans.Birçok kültürde şans getirdiğine inanılan at nalı formunun stilizasyonu olsa da, kelime anlamı balkabağı çiçeğidir. Kem gözlere karşı kullanılan Naja, aynı zamanda şans ve iyilik getirdiğine inanılan bir semboldür

Mesele peshtemal with Cybele embroidery by mesele on Etsy

Pestemal - Cybele (Life Giving)

Mesele Peshtemal with "Aum"symbol is the perfect gift for when you want to wish inner peace to those so close to you that you consider them as a part of you, for when you hope for them to stay far from every kind of chaos in their lives, for this symbol represents the desire to be in harmony with the rhythm of the universe. When you think of a “new job gift, Valentine's Day gift, wedding gift, anniversary gift, birthday gift” this is the first thing that comes to mind.

Peshtemal - Aum (Integration)

Mesele Peshtemal with "Aum"symbol is the perfect gift for when you want to wish inner peace to those so close to you that you consider them as a part of you, for when you hope for them to stay far from every kind of chaos in their lives, for this symbol represents the desire to be in harmony with the rhythm of the universe. When you think of a “new job gift, Valentine's Day gift, wedding gift, anniversary gift, birthday gift” this is the first thing that comes to mind.

Pinterest
Search