Mühak Derneği

Mühak Derneği

vmhk.org.tr
Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği
Mühak Derneği
More ideas from Mühak
Özelge: Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK’ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirimi

V’siz Ticari Araç Alımı

Özelge:İcra Dairesince Satışı Yapılan Taşınmazın KDV Oranı

V’siz Ticari Araç Alımı

Özelge: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Ödenen “Emeklilik Teşvik Tazminatı”nın Vergilendirilmesi

V’siz Ticari Araç Alımı

İhale Kararının Alınması veya İptal Edilmesi Hallerinde Damga Vergisinin Akıbeti

İhale Kararının Alınması veya İptal Edilmesi Hallerinde Damga Vergisinin Akıbeti

Tamamlanmış Bina Alımı için Yapılan Harcamaların İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanıp Yararlanmayacağı

V’siz Ticari Araç Alımı

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemelerinde İzaha Davet Müessesesinin Uygulaması

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemelerinde İzaha Davet Müessesesinin Uygulaması

Velayeti Eşte Bulunan Çocuk için Yapılan Eğitim Giderinin Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

V’siz Ticari Araç Alımı

SMİYB Kullanan Mükelleflere Yönelik “İzaha Davet” Uygulaması

SMİYB Kullanan Mükelleflere Yönelik “İzaha Davet” Uygulaması

SMİYB Kullanan Mükelleflere Yönelik “İzaha Davet” Uygulaması

SMİYB Kullanan Mükelleflere Yönelik “İzaha Davet” Uygulaması

V’siz Ticari Araç Alımı