Derin Naz Elmasdere

Derin Naz Elmasdere

Derin Naz Elmasdere
Derin adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
Le Pigeon Killer - View more rage comics at http://leragecomics.com

Le Pigeon Killer - View more rage comics at http://leragecomics.com

"I am who I need to be" -Ken Kaneki You know what's so fucking sad about this story. Kaneki is forced to change multiple times in order to protect the things he cares about and each time, he discovers that it's never enough so the cycle repeats again.

"I am who I need to be" -Ken Kaneki You know what's so fucking sad about this story. Kaneki is forced to change multiple times in order to protect the things he cares about and each time, he discovers that it's never enough so the cycle repeats again.

http://9gag.com/gag/ae3dd0q?ref=mobile

http://9gag.com/gag/ae3dd0q?ref=mobile

Welp by markmak on DeviantArt like that one creepy short story symetry

Welp by markmak on DeviantArt like that one creepy short story symetry

Tokyo Ghoul - kaneki x Touka...

Tokyo Ghoul - kaneki x Touka...

Kaneki comforting little Touka & Touka comforting little Kaneki...poor babies T_T

Kaneki comforting little Touka & Touka comforting little Kaneki...poor babies T_T

"Một lí do đúng đắn để giết ai đó không hề tồn tại.Hành động lấy đi mạng sống của kẻ khác luôn tương đương với tội ác" #Yoshimura ~ nguyệt cát giang~

"Một lí do đúng đắn để giết ai đó không hề tồn tại.Hành động lấy đi mạng sống của kẻ khác luôn tương đương với tội ác" #Yoshimura ~ nguyệt cát giang~

Hide & TouKen

Hide & TouKen

Touka sleeping with kaneki

Touka sleeping with kaneki

Tokyo Ghoul:re - Ken Kaneki

Tokyo Ghoul:re - Ken Kaneki