Önder Bozkır

Önder Bozkır

Kurduğumuz tüm hayallere rağmen, değişmeyen dünyanın şerefine