Kudurru, grant deed by Nebu-chadnezzar I (1125-1104 BCE), Sippar, Babylonia. Six registers. Top to bottom: symbols of astral gods; tiaras of great gods gods Anu (sky), Enlil (air), Ea (water); two horned dragons, one carrying spade, attribute of Marduk, other carrying stylus with tablet the attributes of Marduk’s son Nabu, god of scribes; goddess Gula with her dog and scorpion-god; young bull carrying thunderbolt of Adad (storm god), scorpion of Ishharra, lap of Nusku.

Kudurru, grant deed by Neubchadnezzar I BCE), Sippar, Babylonia. Six registers. Top to bottom: symbols of astral gods;

Vilhelm Thomsen - Çözülmüş Orhon Yazıtları Çevrimiçi Oku -Pdf formatındadır.- Türk Asya.

Vilhelm Thomsen - Çözülmüş Orhon Yazıtları Çevrimiçi Oku -Pdf formatındadır.- Türk Asya.

Bir Elinde Türk Ant Kadehi olan, diğeri ile Erlik Kemerini tutan bir Türk Bey'i..Arkasındaki Mezar-Kurgan..Moğolistan.

Bir Elinde Türk Ant Kadehi olan, diğeri ile Erlik Kemerini tutan bir Türk Bey'i..Arkasındaki Mezar-Kurgan..Moğolistan.

tombstone Seljuq Empire Turkiye-Bitlis-Ahlat  - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time. http://travelnerdnici.com/

tombstone Seljuq Empire Turkiye-Bitlis-Ahlat - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time. http://travelnerdnici.com/

Karlı (Karlu) Köyü (Hafik/Sivas/Turkey). Köylülerin inancına göre köy halkı Oğuzların Karluk boyuna mensup ve köyün kuruluş tarihi 1200’lerdir. Köy meydanındaki çeşmedeki taştaki damga da köylüleri doğrulamaktadır. Çünkü bu damga Moğolistan’dan Balkanlar’a kadar Türk kültür coğrafyasında en çok görülen damgalardan biridir.

Karlı (Karlu) Köyü (Hafik/Sivas/Turkey). Köylülerin inancına göre köy halkı Oğuzların Karluk boyuna mensup ve köyün kuruluş tarihi 1200’lerdir. Köy meydanındaki çeşmedeki taştaki damga da köylüleri doğrulamaktadır. Çünkü bu damga Moğolistan’dan Balkanlar’a kadar Türk kültür coğrafyasında en çok görülen damgalardan biridir.

Ottoman Janissary tombstone (Osmanlı Yeniçeri mezar taşı).

The Ottoman tombstones of men have often the form of a turban or headdress, indicating the (former) occupation and social position of the deceased.

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

kitabe arşiv osmanlı mezar taşları kültür tarihi çalışmalarımız

Divanyolu üzerindeki II. Mahmud Türbesi hazîresinde medfun bulunan Ahmet Eyüp Paşa’ya ait kabir taşı-Hüve’l Hayyü’l Bâkî Efahim-i müşiran-ı Askeriyyeden olub tedbir ve fazilet ve besalet ve şecaat bulunduğu muharebatın kâfesinde galibiyyet ile temeyyüz olmuş iken pençe-i ecele teslim-i gerden-i itaat eylemiş olan kumandan-ı meşhur Ahmed Eyüb Paşanın ruhiyçün El-Fatiha Sene 1310

Divanyolu üzerindeki II. Mahmud Türbesi hazîresinde medfun bulunan Ahmet Eyüp Paşa’ya ait kabir taşı-Hüve’l Hayyü’l Bâkî Efahim-i müşiran-ı Askeriyyeden olub tedbir ve fazilet ve besalet ve şecaat bulunduğu muharebatın kâfesinde galibiyyet ile temeyyüz olmuş iken pençe-i ecele teslim-i gerden-i itaat eylemiş olan kumandan-ı meşhur Ahmed Eyüb Paşanın ruhiyçün El-Fatiha Sene 1310

Hûv'el Xallak'ıl Bakî sene (H) 1319 (M; 1902) Ziyaretten murâd bir duâdır. Bugün bana ise yarın sanadır Merhum Sakallıoğlu Hacı Osman Ağa'nın Ruhuna Fâtiha

Hûv'el Xallak'ıl Bakî sene (H) 1319 (M; 1902) Ziyaretten murâd bir duâdır. Bugün bana ise yarın sanadır Merhum Sakallıoğlu Hacı Osman Ağa'nın Ruhuna Fâtiha

Rumeli hisarı Nafi baba tekkesi haziresi - Hisarlı Seyyid Ahmed babanın mezar taşı.

Rumeli hisarı Nafi baba tekkesi haziresi - Hisarlı Seyyid Ahmed babanın mezar taşı.

Eyup sultanda enteresan bir mezar

Eyup sultanda enteresan bir mezar

Ottoman Empire, Ottomans

Fındıkzade Molla Gürani Hz.'nin kabri

Fındıkzade Molla Gürani Hz.'nin kabri

Pinterest
Search