Nehirderen adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của Jimin #LOVE_YOURSELF "거짓말을 했다 나 따위를 사랑할 리 없으니까" - "Tôi đã nói dối, vì chẳng có bất kì lý do gì để yêu ai đó như tôi (vì tôi còn chẳng thể yêu chính bản thân mình)" - "I lied because I thought there was no way that you would love someone like me"

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của Jimin #LOVE_YOURSELF "거짓말을 했다 나 따위를 사랑할 리 없으니까" - "Tôi đã nói dối, vì chẳng có bất kì lý do gì để yêu ai đó như tôi (vì tôi còn chẳng thể yêu chính bản thân mình)" - "I lied because I thought there was no way that you would love someone like me"

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của V #LOVE_YOURSELF "떠나지 않았을까 내가 다른 선택을 했다면" - "Em làm ơn đừng bỏ tôi ở lại được không? Nếu tôi tạo ra một lựa chọn khác cho em thì sao? (Nếu tôi chọn con đường khác, em sẽ không bỏ tôi đi đâu mà đúng không)" - "If I made a different choice, maybe you wouldn't leave"

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của V #LOVE_YOURSELF "떠나지 않았을까 내가 다른 선택을 했다면" - "Em làm ơn đừng bỏ tôi ở lại được không? Nếu tôi tạo ra một lựa chọn khác cho em thì sao? (Nếu tôi chọn con đường khác, em sẽ không bỏ tôi đi đâu mà đúng không)" - "If I made a different choice, maybe you wouldn't leave"

I nearly cried when I saw this, I mean I'm not ready dangit!I have assignments and studying to do and bighit drops this!like when's the comeback gonna be ?early September? cause this is really early for a teaser pic if it's late September.im.just.not.okay.

I nearly cried when I saw this, I mean I'm not ready dangit!I have assignments and studying to do and bighit drops this!like when's the comeback gonna be ?early September? cause this is really early for a teaser pic if it's late September.im.just.not.okay.

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của SUGA #LOVE_YOURSELF "불행해질 거야 다가오지 마" - "Đừng lại gần tôi, cậu sẽ gặp xui xẻo đó" - "Do not come closer, it will be unhappy"

[TRANS] [170811] Dòng chữ trong poster của SUGA #LOVE_YOURSELF "불행해질 거야 다가오지 마" - "Đừng lại gần tôi, cậu sẽ gặp xui xẻo đó" - "Do not come closer, it will be unhappy"

BTS I have Kim Namjoon I have Kim Seokjin Urghhhh Bangtan Sonyeondan

BTS I have Kim Namjoon I have Kim Seokjin Urghhhh Bangtan Sonyeondan

Jimin

Jimin

"Min Yoonji"

"Min Yoonji"