Şahmaran Camaltı Tablo

Shahmaran Glass-bottom Painting at Ark of Crafts under HOME category is designed by Ebu Burak.

Erbüke, Türk halk inancında yarı insan yarı yılan olan varlıktır. Erböke de denir. Bu varlıkların başında Yılan Ana ve/veya Yılan Ata (Şahmaran) bulunur. Dişi olanları için “İşbüke” kullanılır. (Sözcük; Er “insan” ve Büke “ejderha, yılan” sözcüklerinin bileşimidir.)

The shahmaran, legendary snake woman of Eastern Anatolia, reverse glass painting.

şahmeran-mardin-türkiye

şahmeran-mardin-türkiye

reverse glass

reverse glass

Pinterest
Search