Pinterest

الخط العربي

11 Pinler4 Takipçi
Alif. Vao. Sufi whirling dervish. Islamic mysticism.

Alif. Vao. Sufi whirling dervish. Islamic mysticism.

Lezzet-i dermânı idrâk eylemez bî-derd olan Bezm-i derdin câmını nûş eylemez nâ-merd olan Puhte olmaz âteş-i dûzahla yüz bin mâh ü sâl Şol riyânın germ bâzarında zâhid serd olan Aşk-ı yâr ile nola devrâna girsem ey fakîh Girdibâd ile yoludur raks ederse gerd olan Hemcenâhıdır bu gün ankâ-yı âlî-himmetin Kâ'inâtın âşiyân ü dânesinden ferd olan Verdi bu bâğın Hayâlî reng-i rûyundan haber Şol hazân bergi gibi geh sebz ü gâhi zerd olan HAYÂLÎ

Lezzet-i dermânı idrâk eylemez bî-derd olan Bezm-i derdin câmını nûş eylemez nâ-merd olan Puhte olmaz âteş-i dûzahla yüz bin mâh ü sâl Şol riyânın germ bâzarında zâhid serd olan Aşk-ı yâr ile nola devrâna girsem ey fakîh Girdibâd ile yoludur raks ederse gerd olan Hemcenâhıdır bu gün ankâ-yı âlî-himmetin Kâ'inâtın âşiyân ü dânesinden ferd olan Verdi bu bâğın Hayâlî reng-i rûyundan haber Şol hazân bergi gibi geh sebz ü gâhi zerd olan HAYÂLÎ

#sufi #darwish (Mehdi Saeedi)

#sufi #darwish (Mehdi Saeedi)

Bismillah

Bismillah

raghebah: OUD typography...عود..خط عربي

raghebah: OUD typography...عود..خط عربي

Arabic art

Arabic art

عود بيحكي عربي

عود بيحكي عربي

THIS, but in the shame of a Hamsa!!

THIS, but in the shame of a Hamsa!!

دلة

دلة

Peace poster.

Peace poster.


Daha fazla fikir