orh.kesk adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
.
Sabrın sonu selamet. Sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin. Sen belaya selam et. NFK.

Sabrın sonu selamet. Sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin. Sen belaya selam et. NFK.

Sultan Mehmed Reşad Han Osmanlıca Beratı

Sultan Mehmed Reşad Han Osmanlıca Beratı

I.Abdülhamit Dönemi

I.Abdülhamit Dönemi

İzmir’de Arap Hanı’nda ikâmet eden, Avrupa tüccârı Somalı Dimitri’ye ticâret berâtı verilmesine ve hizmetkârı Seleli Murat oğlu Mihail’in örfî vergilerden, avârız ve kassâbiye akçesinden muaf tutulmasına dâir. - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

İzmir’de Arap Hanı’nda ikâmet eden, Avrupa tüccârı Somalı Dimitri’ye ticâret berâtı verilmesine ve hizmetkârı Seleli Murat oğlu Mihail’in örfî vergilerden, avârız ve kassâbiye akçesinden muaf tutulmasına dâir. - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

III. Mustafa döneminden bir Berat. Dîvanî hat ile yazılmış. Tuğranın üstünde de mucibince amel oluna yazıyor.

III. Mustafa döneminden bir Berat. Dîvanî hat ile yazılmış. Tuğranın üstünde de mucibince amel oluna yazıyor.

An Ottoman Firman (Bir Osmanlı Ferman)

An Ottoman Firman (Bir Osmanlı Ferman)