Özge Ergün

Özge Ergün

Özünde bir garip kendisi, Zaten sever herkesi, Gocamandır kalbi, En birinci o en birinci...