Interior de la Basilica de Santa Maria Novella (Florence - Italy)

This is the Santa Maria Novella located in Florance, Italy. This is the city's principal Dominican church ad it is the first basilica in Florence. It is known for its gothic design It is Roman Catholic and was finished in

sivas gök medrese çinileri - Gök Medrese: İl merkezindedir. Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, taç kapısının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül Hadis bölümü mevcuttur.

sivas gök medrese çinileri - Gök Medrese: İl merkezindedir. Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, taç kapısının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül Hadis bölümü mevcuttur.

Türk Selçuklu Stuko Panel..12-13.yy. A MONUMENTAL ROYAL SELJUK CARVED STUCCO PANEL 12TH CENTURY..

Türk Selçuklu Stuko Panel..12-13.yy. A MONUMENTAL ROYAL SELJUK CARVED STUCCO PANEL 12TH CENTURY..

seljuk motif  Double Headed eagle on silk cloth embroidered with gilt thread  13th C Konya Staatliche Museum, Berlin

seljuk motif Double Headed eagle on silk cloth embroidered with gilt thread C Konya Staatliche Museum, Berlin

Elazığ, Harput'ta bulunan ve halk arasında Eğri Minare olarak bilinen, Harput Ulu Cami

Elazığ, Harput'ta bulunan ve halk arasında Eğri Minare olarak bilinen, Harput Ulu Cami

Türk Selçuklu Panel. 12-13.yy. İki Kadın Kadeh içinde, Hayat Suyu içer. Ellerinde Türk Ant Kadehi Tutarlar.. Nuray Bilgili

Türk Selçuklu Panel. 12-13.yy. İki Kadın Kadeh içinde, Hayat Suyu içer. Ellerinde Türk Ant Kadehi Tutarlar.. Nuray Bilgili

File:Erzurum, Yakutiye-left.jpgYakutiye Medresesi sağ ön-yan duvarındaki figür

Erzurum, Yakutiye Medresesi, tree of life at front door. Seljuk architecture is the name given to architecture built during the time when the Seljuks ruled most of the Middle East and Anatolia between - Centuries).

Hayat Ağacı,Gök Medrese,Sivas -Bu hayat ağacının üç, dört ve beşinci sırasındaki iri yaprakların ucunda nar, dallarında da kiraz salkımları, orta eksene yerleştirilen en üstteki iri yaprağın içerisine de iki yana kıvrılmış hurma salkımı cennet tasvirine benzetilmektedir. Bilindiği gibi hurma ve nar; Kur’an-ı Kerim’deki cennet meyvelerindendir.(Ünver, 2010:23).

Hayat Ağacı,Gök Medrese,Sivas -Bu hayat ağacının üç, dört ve beşinci sırasındaki iri yaprakların ucunda nar, dallarında da kiraz salkımları, orta eksene yerleştirilen en üstteki iri yaprağın içerisine de iki yana kıvrılmış hurma salkımı cennet tasvirine benzetilmektedir. Bilindiği gibi hurma ve nar; Kur’an-ı Kerim’deki cennet meyvelerindendir.(Ünver, 2010:23).

Pinterest
Search