امو�زش ساده دستبند تیغ ماهی فقط با منجوق ظریف وشیک Beaded bracelet only with seedbeads/ DIY - YouTube Bijoux, Bracelets, Beaded Bracelets, Bead Work Jewelry, Necklace Tutorial, Bead Jewellery, Bead Loom Bracelets, Beaded Bracelets Tutorial, Beaded Necklace Tutorial
Save
m.youtube.com

اموزش ساده دستبند تیغ ماهی فقط با منجوق ظریف وشیک Beaded bracelet only with seedbeads/ DIY

ساده ترین مدل دستبند تیغ ماهی با منجوق ظریف و شیکمواد اولیهمنجوق. 11,0قفلزنجیروایگوارد به دلخواهنخ 0,20سوزن منجوق دوزی 11/12برای خرید مواد اولیه سایت علی اک...

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.