© Seyit Ahmet Depeler - Levha - Ya Vekil (C.C.)

Sensin Şâfî, Sensin Kâfî, her mühim işte bana Rabbim Sensin, Hasbim Sensin, Seni eyledim Vekîl Kaside-i Ebubekir(ra)

Islamic Calligraphy, Islamic Art, Arabic Art, Allah, Perse, Holy Quran, Islam Muslim, Islamic Patterns, Arabesque

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Fehmi Efendi / Müsennâ Levha

Hat Eserleri / Celî Sülüs / Fehmi Efendi / Müsennâ Levha

© Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli) - Müsennâ Kitabe Eyüp’te Sultan Reşat türbesi üzerinde bulunan celî sülüs müsenna kitabe. “…kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. (Sâd Sûresi, 50.ayetten)”

© Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli) - Müsennâ Kitabe Eyüp’te Sultan Reşat türbesi üzerinde bulunan celî sülüs müsenna kitabe. “…kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. (Sâd Sûresi, 50.ayetten)”

HATTAT MAHMUD CELALEDDİN

Hûd Sûresi Âyet-i Celîle'den; " ve benim muvaffakıyyetim ancak Allah'ın…

Kazasker Efendi'nin Celi Sülüs "Ya Mahbube'l-arifin" Levhası daha fazla bilgi…

Hatt-ı Ta’likin “Kazasker”i Mustafa İzzet Efendi

Hamid Aytaç Hocaefendi imzalı bir kartviz.

Hamid Aytaç Hocaefendi imzalı bir kartviz.

.

Arabic Calligraphy, Quran Arabic, Religious Art, Islamic Art, Noble Quran, Allah, Arabic Calligraphy Art, Hymn Art

“Karahisârî Mushafı'nda görülebilecek en girift desen sanırım...…”

“Karahisârî Mushafı'nda görülebilecek en girift desen sanırım...…”

Hüseyin Kutlu

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful," by Turkish calligrapher Hüseyin Kutlu

940930_1878772129016457_5702953431227559970_n.jpg (435×720)

940930_1878772129016457_5702953431227559970_n.jpg (435×720)

Pinterest
Search