حالمان بد نیست غم کم میخوریم /کم که نه هر روز کم کم میخوریم ....آب میخواهم سرابم میدهند /عشق میورزم عذابم می دهند.............گاه بر روی زمین زل میزنم /گاه بر حافظ تفال میزنم ...........حافظ دیوانه فالم را گرفت / یک غزل آمد که حالم را گرفت .......ما ز یاران چشم یاری داشتیم /خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

حالمان بد نیست غم کم میخوریم /کم که نه هر روز کم کم میخوریم ....آب میخواهم سرابم میدهند /عشق میورزم عذابم می دهند.............گاه بر روی زمین زل میزنم /گاه بر حافظ تفال میزنم ...........حافظ دیوانه فالم را گرفت / یک غزل آمد که حالم را گرفت .......ما ز یاران چشم یاری داشتیم /خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

سورة الناس الخط العربي arabic calligraphy

سورة الناس الخط العربي arabic calligraphy

Islam Calligraphy -ESRAFIL SHIRCHI HAT SANATI

Islam Calligraphy -ESRAFIL SHIRCHI HAT SANATI

Islamic Calligraphy

Islamic Calligraphy

Persian Calligraphy

Persian Calligraphy

Islamic calligraphy.

Islamic calligraphy.

artofislam: إن شاء الله Une Hirondelle - Inshallah (God Willing)

artofislam: إن شاء الله Une Hirondelle - Inshallah (God Willing)

TURKISH ISLAMIC CALLIGRAPHY ART (8), via Flickr.

TURKISH ISLAMIC CALLIGRAPHY ART (8), via Flickr.

Let it snow. Final experiments with Perso-Arabic type. wall art idea

Let it snow. Final experiments with Perso-Arabic type. wall art idea

Arab Calligraphy Rules 4

Arab Calligraphy Rules 4

Pinterest
Ara