Vessel in the Form of a Bird c1491-92 - Iran

Bird-shaped jug, siliceous earth in blue and white décor, Iran, dated

Figure of Harpy Object Name:   Figural vessel Date:   12th–13th century Geography:   Iran Culture:   Islamic

Figure of Harpy Object Name: Figural vessel Date: century Geography: Iran Culture: Islamic Medium: Stonepaste; luster-painted on opaque white glaze, molded and applied decoration

Molded Vessel in the Form of a Mother and Child, 12th–13th century, Iran, 20.5 cm | The Metropolitan Museum of Art

Molded Vessel in the Form of a Mother & Child -- Centuries -- Iran -- Stonepaste; molded, painted under transparent turquoise glaze -- The Metropolitan Museum of Art

Gefäß in Form einer sitzenden weiblichen Figur , Iran, um 1200 | © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst, Inv. Nr. I. 2622

Vessel in the form of a seated female figure Iran, probably from the city of Kashan, 1200

Türk Selçuklu sanatında aslında bilinenin aksine "Ana Tanrıça" İkonografisi sıkça işlenmiştir..Türk usulü bağdaş kurup oturmuş, Türk giysileri ile tasvir edilen Figürler genellikle kucaklarında bir çocuk ile birlikte görülür.. Resime tıklayın...

Türk Selçuklu sanatında aslında bilinenin aksine "Ana Tanrıça" İkonografisi sıkça işlenmiştir..Türk usulü bağdaş kurup oturmuş, Türk giysileri ile tasvir edilen Figürler genellikle kucaklarında bir çocuk ile birlikte görülür.. Resime tıklayın...

Selçuklu kadın binici ve at figürlü seramik.

Selçuklu kadın binici ve at figürlü seramik.

TÜRK KOZMOLOJİSİ: Temmuz 2014

TÜRK KOZMOLOJİSİ: Temmuz 2014

Türk Selçuklu Sanatında Ana Tanrıça Umay İnancı ile bağlantılı Anne-Çocuk İkonografisi. 12-13.yy.

From Iran in the Seljuq period, a stonepaste object in the shape of a woman holding a child. Probably created around Iranian year

SELÇUKLU SERAMİK ANA TANRIÇA FİGÜRLERİ - Türk Kozmolojisi

SELÇUKLU SERAMİK ANA TANRIÇA FİGÜRLERİ - Türk Kozmolojisi

Figure of a Dromedary Object Name: Figure Date: 12th–13th century Geography…

Figure of a Dromedary Object Name: Figure Date: century Geography: Iran Culture: Islamic Medium: Stonepaste;

Islamic Medieval Ceramic Bird Rhyton. Iran, c.1000AD. Body decorated with blue and white glaze with some iridescence.

Idea for whitehart if i get enough time to throw, assemble, biscque fire, glaze, and glaze fire it

Türk Selçuklu Sanatında Ana Tanrıça Umay İnancı ile bağlantılı Anne-Çocuk İkonografisi. 12-13.yy

Türk Selçuklu Sanatında Ana Tanrıça Umay İnancı ile bağlantılı Anne-Çocuk İkonografisi. 12-13.yy

Türk Selçuklu sanatında aslında bilinenin aksine "Ana Tanrıça" İkonografisi sıkça işlenmiştir..Türk usulü bağdaş kurup oturmuş, Türk giysileri ile tasvir edilen Figürler genellikle kucaklarında bir çocuk ile birlikte görülür.. Resime tıklayın...

Türk Selçuklu sanatında aslında bilinenin aksine "Ana Tanrıça" İkonografisi sıkça işlenmiştir..Türk usulü bağdaş kurup oturmuş, Türk giysileri ile tasvir edilen Figürler genellikle kucaklarında bir çocuk ile birlikte görülür.. Resime tıklayın...

Pinterest
Search