Bir Hadis

İslam'ı Öğrenmenin En Güzel Yolu: Hadis-i Şerif Okumaktır!
240 Pins341 Followers
Aziz ve Celil olan Allah buyurur: " Kulumun Benim üzerimde ahdi vardır; namazlarını vaktinde dosdoğru eda ederse, ona azab etmiyeceğim ve onu Cennete hesapsız sokacağım." Ravi: Hz. Âişe (r.anha)  Kaynak: Ramuz el e-hadis, 329. sayfa, 12. hadis #birhadis

Aziz ve Celil olan Allah buyurur: " Kulumun Benim üzerimde ahdi vardır; namazlarını vaktinde dosdoğru eda ederse, ona azab etmiyeceğim ve onu Cennete hesapsız sokacağım." Ravi: Hz. Âişe (r.anha) Kaynak: Ramuz el e-hadis, 329. sayfa, 12. hadis #birhadis

“Akşam ve sabah vakitlerinde Kulhüvallâhü ahad ile Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) sûrelerini üçer defa oku..." #birhadis

“Akşam ve sabah vakitlerinde Kulhüvallâhü ahad ile Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) sûrelerini üçer defa oku..." #birhadis

Sadaka veriniz ve hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka, her türlü hastalığı ve belaları defeder. Amellerinizi ve hasenatınızı artırır. #birhadis

Sadaka veriniz ve hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka, her türlü hastalığı ve belaları defeder. Amellerinizi ve hasenatınızı artırır. #birhadis

İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki... #birhadis

İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki... #birhadis

"Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.” Buhârî, Zekât 47 #birhadis

"Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.” Buhârî, Zekât 47 #birhadis

“Mal biriktirmek için dilenen, gerçekte kor istiyor demektir. Artık ister az, ister çok dilensin.” Müslim, Zekât 105 #birhadis

“Mal biriktirmek için dilenen, gerçekte kor istiyor demektir. Artık ister az, ister çok dilensin.” Müslim, Zekât 105 #birhadis

"Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm. " #birhadis

"Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm. " #birhadis

"Aşûre gününde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." #birhadis

"Aşûre gününde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." #birhadis

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:  "Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır!" (Ebu Davud, libas 4) #birhadis

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır!" (Ebu Davud, libas 4) #birhadis

Peygamber (s.a.s) Efendimize çokça salât ü selâm getirelim.  "Bana salavât getirmeyi unutan (terk eden) kişi cennet yolunu kaybeder." (İbn Mâce, İkâmet, 25) "Bana salât ve selâm getirin. Çünkü bu sizin için bir arınmadır." (İbn Hanbel, II, 364) #birhadis

Peygamber (s.a.s) Efendimize çokça salât ü selâm getirelim. "Bana salavât getirmeyi unutan (terk eden) kişi cennet yolunu kaybeder." (İbn Mâce, İkâmet, 25) "Bana salât ve selâm getirin. Çünkü bu sizin için bir arınmadır." (İbn Hanbel, II, 364) #birhadis

#MerhabaHicri1439

#MerhabaHicri1439

Cennete sürmeli ve sakalsız olarak, Yusuf (a.s) güzelliğinde, Eyüp (a.s) muhabbetinde ve otuz yaşında gençler olarak girersiniz. #birhadis

Cennete sürmeli ve sakalsız olarak, Yusuf (a.s) güzelliğinde, Eyüp (a.s) muhabbetinde ve otuz yaşında gençler olarak girersiniz. #birhadis

Pehlivan kime denir? #birhadis

Pehlivan kime denir? #birhadis

"Allah'ı rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kimse imanın tadını almıştır." #birhadis

"Allah'ı rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak benimseyip onlardan razı olan kimse imanın tadını almıştır." #birhadis

Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Birru’l-vâlideyn. Sonra hangisi: Allah yolunda cihad. Buharî, Cihad: 1; Müslim, İman: #birhadis

Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Birru’l-vâlideyn. Sonra hangisi: Allah yolunda cihad. Buharî, Cihad: 1; Müslim, İman: #birhadis

Pinterest
Search