DesertRose/// Allah

Assalaamu alaikum [peace be to you], Question: Why do we quote Allah -Glory be to him- as - Him/His ? ANSWER: In Arabic linguistics, the gender of a noun may refer to semantic, morphemic or grammat.

Sufi, Lady, Muslim, Islam

Ben , Hüner sahiplerinin Kusur bulmaya çalıştığını Hiç görmedim...  Sadi Şirazi Hz.

Ben , Hüner sahiplerinin Kusur bulmaya çalıştığını Hiç görmedim... Sadi Şirazi Hz.

Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret ki doğrusunu Allah daha iyi bilir. Mevlana

Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret ki doğrusunu Allah daha iyi bilir. Mevlana

"Fazla gülmeyene heybet verilir, sağa sola bakmayana edep verilir, fazla konuşmayana ise hikmet verilir." Abdulkadiri Geylani Hz.

"Fazla gülmeyene heybet verilir, sağa sola bakmayana edep verilir, fazla konuşmayana ise hikmet verilir." Abdulkadiri Geylani Hz.

Çok şey bilmek insanı kurtarmaz. Şeytan da alimdi. İlmi vardı. Ama ihlas yoktu. #tasavvuf

Çok şey bilmek insanı kurtarmaz. Şeytan da alimdi. İlmi vardı. Ama ihlas yoktu. #tasavvuf

Allah bizi melekleri ile sürekli koruyor; ama sen koruma alanından çıkmışsan... #tasavvuf

Allah bizi melekleri ile sürekli koruyor; ama sen koruma alanından çıkmışsan... #tasavvuf

Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel hâldir ki o; sen akıllı ol, seni deli sansınlar… (Selman-ı Farisi (رحمه الله عليه) #tasavvuf

Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel hâldir ki o; sen akıllı ol, seni deli sansınlar… (Selman-ı Farisi (رحمه الله عليه) #tasavvuf

“İnsanlar kuşlar gibidir, her kuş kendi cinsiyle uçar.”  Ebû Tâlip Mekkî (k.s) #tasavvuf

“İnsanlar kuşlar gibidir, her kuş kendi cinsiyle uçar.” Ebû Tâlip Mekkî (k.s) #tasavvuf

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan #tasavvuf

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan #tasavvuf

“Evlâdım! Son de­re­ce dik­kat ede­ce­ğin bir husus var­sa, o da kim­lerle dü­şüp kalk­tı­ğın­dır...” #İmamıGazali #tasavvuf

“Evlâdım! Son de­re­ce dik­kat ede­ce­ğin bir husus var­sa, o da kim­lerle dü­şüp kalk­tı­ğın­dır...” #İmamıGazali #tasavvuf

'Kim güzellik isterse ahlakı ona yeter.' #tasavvuf

'Kim güzellik isterse ahlakı ona yeter.' #tasavvuf

Hakikat yolu aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır. Bayezîd-i Bestâmî #poster #afiş #education #okulposterleri #kolej #tasarım #sınıföğretmeni #okullar #okul #okulöncesietkinlik #okulöncesi #rehberlik 50x50 cm 33x33 cm boyutlarında sipariş verebilirsiniz.

Hakikat yolu aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır. Bayezîd-i Bestâmî #poster #afiş #education #okulposterleri #kolej #tasarım #sınıföğretmeni #okullar #okul #okulöncesietkinlik #okulöncesi #rehberlik 50x50 cm 33x33 cm boyutlarında sipariş verebilirsiniz.

Tevbe... #tasavvuf

Tevbe... #tasavvuf

Tasavvufta başlıca letaif noktaları şunlardır: Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa #tasavvuf

Tasavvufta başlıca letaif noktaları şunlardır: Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa #tasavvuf

"Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayreyler, Ârif anı seyreyler... Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler. #tasavvuf

"Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayreyler, Ârif anı seyreyler... Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler. #tasavvuf

Pinterest
Search