Ahmet Öksüz

Ahmet Öksüz

''Irkçılığı reddetmek günün birinde bu devletin başına Yahudi bir devlet başkanı, yahut Ermeni bir başvekil, zenci ordu kumandanları, çingene profesörler görmey
Ahmet Öksüz
More ideas from Ahmet
Medine'de İslam'ı en iyi şekilde müdafaa eden Fahreddin Paşa askerlerine bizzat su verirken; /Osmanlı Paşaları/Fotoğraf-Bilgi grubundan alınmıştır.

Toothpaste test in Vietnam, 1968 - From the Archives - Stripes

Osmanlı Harbiye Nazırı, Umum Türkistan İhtilâl Orduları Başkumandanı, Emîr-i Leşker-i İslâm, Şehid-i Ala, Gazi-i Namdar, Hürriyet Kahramanı, Kafkasya'dan doğan Turan Güneşi İsmail Enver Paşa ve İstibdadın kalbine saplanan hançer Mahmud Şevket Paşa... HÜRRİYET, MÜSAVAT, UHUVVET, ADALET !

İstibdat rejimini yıkan Mahmut Şevket Paşa ve yanında Enver Paşa - 1908

Ahmed Jemal (Djemal, Cemal) Pasha (left), Commander-in-Chief of the Fourth Ottoman Army, being greeted by a Sheik in Turkey during the First World War.

Ahmed Jemal (Djemal, Cemal) Pasha (left), Commander-in-Chief of the Fourth Ottoman Army, being greeted by a Sheik in Turkey during the First World War.

Cemal Paşa ve bir Alman heyeti. / Osmanlı Paşaları Fotoğraf-Bilgi grubundan alınmıştır.

Cemal Pasha with the German delegation.

Ahmet Ali Çelikten (in the background) with a group of Ottoman pilots

Ottoman naval aviators and Ahmed Ali Çelikten

Cevat Paşa(Çobanlı)'nın pek nadide bir fotoğrafı.

Cevat Paşa(Çobanlı)'nın pek nadide bir fotoğrafı.

Şehzade Yusuf İzzeddin

Şehzade Yusuf İzzeddin

Generalleutnant Otto Liman von Sanders (February 17, 1855 – August 22, 1929) was a German general who served as adviser and military commander for the Ottoman Empire during World War I. In 1918, the last year of the war, Liman von Sanders took over command of the Ottoman army during the Sinai and Palestine Campaign, replacing the German General Erich von Falkenhayn who had been defeated by British General Allenby at the end of 1917.

Wearing a wristwatch and a high ranking general. Generalleutnant Otto Liman von Sanders (February 1855 – August was a German general who served as adviser and military commander for the Ottoman Empire during World War I.

Ahmed Jemal (Djemal, Cemal) Pasha (left), Commander-in-Chief of the Fourth Ottoman Army, being greeted by a Sheik in Turkey during the First World War.

Ahmed Jemal (Djemal, Cemal) Pasha (left), Commander-in-Chief of the Fourth Ottoman Army, being greeted by a Sheik in Turkey during the First World War.

THE TURKISH ARMY ON THE EASTERN FRONT DURING THE FIRST WORLD WAR

Q Enver Pasha with Captain von Schroder and Colonel Kiazim Bey May 1917

Ottoman Empire, Karaoke, Soldiers, Ottomans