Celâliyle zâhir olsa bu da geçer be yâ hû Cemâliyle ayan olsa "bu da geçer" de yâ hû

Celâliyle zâhir olsa bu da geçer be yâ hû Cemâliyle ayan olsa "bu da geçer" de yâ hû

© Abdullah Gün - Levha - Ayet-i Kerime “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et… (Nahl Sûresi, 125.ayetten)”

© Abdullah Gün - Levha - Ayet-i Kerime “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et… (Nahl Sûresi, 125.ayetten)”

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez  Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

SÜLÜS-NESIH MEŞK MURAKKA' / MEHMED ŞEVKI EFENDI-Türk İslam Sanatları - turkishislamicarts.com

SÜLÜS-NESIH MEŞK MURAKKA' / MEHMED ŞEVKI EFENDI-Türk İslam Sanatları - turkishislamicarts.com

Çalış gamgînleri şâd itmeğe şâd olmak istersen Sevindir kalb-i nâsı gamdan azâd olmak istersen ******** Es’ad Muhlis Paşa ******** Kederlileri sevindirmek için çalış, sevinmek istersen. Sevindir insanların kalbini, gamdan kurtulmak istersen.

Çalış gamgînleri şâd itmeğe şâd olmak istersen Sevindir kalb-i nâsı gamdan azâd olmak istersen ******** Es’ad Muhlis Paşa ******** Kederlileri sevindirmek için çalış, sevinmek istersen. Sevindir insanların kalbini, gamdan kurtulmak istersen.

Ey Fuzûlî çıhsa cân çıhman tarîk-i aşkdan Reh-güzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana Fuzûlî Ey Fuzuli, canım çıksa da çıkmam aşk yolundan. Öldüğümde aşk ehlinin geçtikleri yollar üzerine yapın mezarımı.

Ey Fuzûlî çıhsa cân çıhman tarîk-i aşkdan Reh-güzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana Fuzûlî Ey Fuzuli, canım çıksa da çıkmam aşk yolundan. Öldüğümde aşk ehlinin geçtikleri yollar üzerine yapın mezarımı.

Okunuşu: Ve inneke le alâ hulgin azîm Anlamı: And olsun ki Sen en yüce ahlâk üzeresin Hattat: Yesârîzade Musatafa İzzet Efendi

Okunuşu: Ve inneke le alâ hulgin azîm Anlamı: And olsun ki Sen en yüce ahlâk üzeresin Hattat: Yesârîzade Musatafa İzzet Efendi

© Sultan II.Mahmud - Levha - Ayet-i Kerîme Yâ eyyühe'nnebiyyü innâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesinde bulunmaktadır.

© Sultan II.Mahmud - Levha - Ayet-i Kerîme Yâ eyyühe'nnebiyyü innâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesinde bulunmaktadır.

Islamic Calligraphy, Arabic Calligraphy, Turkish Art, Beautiful Places, Calligraphy, Arabic Handwriting, Arabic Calligraphy Art

Pinterest
Search