Muhammed Necib - Hattat,Hat Sanatı,Sülüs,Nesih,Kufi,Divani,Talik,Rika,Hüsnü Hat,Hat,Hat Kolleksiyonu,Hat Sergisi

Muhammed Necib - Hattat,Hat Sanatı,Sülüs,Nesih,Kufi,Divani,Talik,Rika,Hüsnü Hat,Hat,Hat Kolleksiyonu,Hat Sergisi

The Dispatchers of Allah : Photo

Strengthening and solidifying my relationship with يارب. I'm learning that with Allah anything is possible- without Him I am nothing

and i don't know when the nights comes is it yearning in my heart or fire!!

And i don't know when the nights comes is it yearning in my heart, or fire!

insanı ateş değil,kendi gafleti yakar.herkeste kusur görür,kendisine kör bakar neye nasıl bakarsan oda sana öyle bakar .mevlana hazretleri

insanı ateş değil,kendi gafleti yakar.herkeste kusur görür,kendisine kör bakar neye nasıl bakarsan oda sana öyle bakar .mevlana hazretleri

Our Lord! Put not on us a burden greater than we have strength to bear Arabic Calligraphy, Find more on nihad.me/project/41/337/Islami…

Islamic Art and Quotes - Our Lord (Quran وَلَا تُحَمِّلْنَا.

Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır.

Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır.

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Ziya Paşa (Zulmeden zulme uğrar, ev yıkanın evi yıkılır sonunda...)

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Ziya Paşa (Zulmeden zulme uğrar, ev yıkanın evi yıkılır sonunda...)

Her şey cenabı hakkın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor d(t)ağ gibi yükleri kaldırıyorlar.

Her şey cenabı hakkın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar…

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez  Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

Aklım kalbime iman nedir diye sordu ?  Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman "edebdir" dedi.

Aklım kalbime iman nedir diye sordu ? Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman "edebdir" dedi.

Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Evet şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rü'ya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider..

Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Evet şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rü'ya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider..

Pinterest
Search