My works

Handbuild ceramic
El yapimi seramik bardak altligi

El yapimi seramik bardak altligi

Pit firing ceramic bowl

Pit firing ceramic bowl

Turkuaz siyah dekoratif seramik tabak ,

Turkuaz siyah dekoratif seramik tabak ,

Siyah beyaz dekoratik seramik canak - el yapimi

Siyah beyaz dekoratik seramik canak - el yapimi

Dekoratif seramik tabak

Dekoratif seramik tabak

Ceramic teapot / el yapimi dekoratif seramik caydanlik

Ceramic teapot / el yapimi dekoratif seramik caydanlik

Raku dekoratif seramik obje

Raku dekoratif seramik obje

Ceramic teapot / el yapimi dekoratif seramik caydanlik

Ceramic teapot / el yapimi dekoratif seramik caydanlik

El yapimi dekoratif seramik canak

El yapimi dekoratif seramik canak

Siyah beyaz dekoratif tabak - seramik el yapim

Siyah beyaz dekoratif tabak - seramik el yapim

Pinterest
Ara