Şeyda

Şeyda

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında... Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında...