s

7 Pinler1 Takipçi
Tezhip Rumi Motif

Tezhip Rumi Motif

Hot

Hot

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo: مثل دورانِ خوبِ کودکی به تمامی زندگی کن در دنیا زندگی کن بی آنکه جزیی از آن باشی.. هم چون نیلوفری باش در آب، زندگی در آب، بدون تماس با آب زندگی سخت ساده است! خطر کن! نترس! وارد بازی شو .. فرصتی بسیار کوتاه به تو داده اند، تا سرزنده باشی تا ترانه ای زیبا بسرایی شروع کن .. تو برازنده زیباییها هستی :)

Photo: مثل دورانِ خوبِ کودکی به تمامی زندگی کن در دنیا زندگی کن بی آنکه جزیی از آن باشی.. هم چون نیلوفری باش در آب، زندگی در آب، بدون تماس با آب زندگی سخت ساده است! خطر کن! نترس! وارد بازی شو .. فرصتی بسیار کوتاه به تو داده اند، تا سرزنده باشی تا ترانه ای زیبا بسرایی شروع کن .. تو برازنده زیباییها هستی :)

Sign in - Google Accounts

Sign in - Google Accounts


Daha fazla fikir
Pinterest
Ara