Suzan İnce

Suzan İnce

ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ((ﺛُﻢَّ ﺫَﺭْﻫُﻢْ )) ﻓِﻰ ﺧَﻮْﺿِﻬِﻢْ ﻳَﻠْﻌَﺒُﻮﻥَ "Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar"... En'am Sûresi/91
Suzan İnce
More ideas from Suzan