Pinterest
Diz dövdüm!            Gözlerim Şavkı aktı, Sakarya'nın Suyuna, Sakarya'nın Suları Namın Söyleşir.

Diz dövdüm! Gözlerim Şavkı aktı, Sakarya'nın Suyuna, Sakarya'nın Suları Namın Söyleşir.

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

Atatürk

Mustafa Kemal Ataturk, first president of the Republic of Turkiye. Ataturk fought hard to make Turkiye a secular democratic modern nation.

MustafaKemalATATÜRK

We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Bazen bir bakis yeter - Sometimes a look is enough

Ankara

Photo

Photo