More ideas from Eylul
1000 m ... Private villa ... Al dahya .... Sarah sadeq architects

1000 m ... Private villa ... Al dahya .... Sarah sadeq architects

House

Modern House Designs series features a 4 bedroom 2 story house design. The ground floor features a 2 car garage dining, kitchen and 1 bedroom. The second floor contains the 2 bedrooms sharing a common bath and master’s bedroom. The terrace or

Màu sắc cho ngôi nhà là việc mà chủ đầu tư luôn quan tâm trong thời gian tiếp súc với kiến trúc sư. Khách hàng muốn làm sao

Màu sắc cho ngôi nhà là việc mà chủ đầu tư luôn quan tâm trong thời gian tiếp súc với kiến trúc sư. Khách hàng muốn làm sao