More ideas from Tazimojo
כשהמחיצה פתוחה נוצר חלל גדול ומואר. בסופי שבוע נסגרת המחיצה, מיטה נשלפת מנישה בקיר וחדר הכושר הופך לחדרה של הבת (צילום: אלעד שריג)

כשהמחיצה פתוחה נוצר חלל גדול ומואר. בסופי שבוע נסגרת המחיצה, מיטה נשלפת מנישה בקיר וחדר הכושר הופך לחדרה של הבת (צילום: אלעד שריג)