© Ali Rıza Özcan - Levha - Mâşâallah

© Ali Rıza Özcan - Levha - Mâşâallah (What God would want, not what he did not…

© Nuria Garcia Masip - Levha - Ayet-i Kerîme “Nûn, ve’l-kalemi ve mâ yesturûn” Nûn. And olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki… (Kalem Sûresi 1-2.ayetler)

'Nun, By the Pen and by that which (men) write.' - Surah Al-Qalam, Quran Calligraphy by Nuria Garcia Masip, Jeli Thuluth script. Black soot ink and gold on paper.

bismillahirrahmanirrahim (the Compassionate and Merciful God's name with the)

bismillahirrahmanirrahim (the Compassionate and Merciful God's name with the)

Ebrularda Elif1846 yılında vefat ettiğini bildiğimiz Şeyh Sadık Efendi’nin, ‘Ebru’yu Buhara’da öğrendiği ve iki oğlu Edhem ve Nazif Efendilere de öğrettiği bilinmektedir. Hezarfen ünvanı ile anılan İbrahim Edhem Efendi’nin ebru alanındaki şöhreti saraya kadar ulaşmış ve eserleri devrin padişahı Abdülaziz’i de etkilemiştir.

Elif on ebru(the first letter of arabic alphabet which symbolizes God The Unique in sufism) Artist: Sheikh Sadık Efendi (father and master of favorite artist of sultan Abdulaziz İbrahim Ethem Efendi

"Kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur." mealindeki ayet-i kerime

"Kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur." mealindeki ayet-i kerime

Calligraphy Art, Islamic Calligraphy, Caligraphy, Arabic Art, Islamic Art, Allah, Masters, Dancing, Arabic Calligraphy

Pinterest
Search