Seljuk Gold Ring with Incised Griffin - AM.0355, Origin: Central Asian, Circa: 1100 AD to 1300 AD, Collection: Jewelry, Style: Seljuk Dynasty, Medium: Gold

Seljuk Gold Ring with Incised Griffin - Origin: Central Asian, Circa: 1100 AD to 1300 AD, Collection: Jewelry, Style: Seljuk Dynasty, Medium: Gold.

SELÇUKLU HEYKEL SANATI - Türk Kozmolojisi

Uncommon art from Iran. Large Seated Woman and child. 12 in stucco. Perhaps the ancient Iranic goddess Anahita or a non-Islamic decorative figure. Seljuks were Islamic-Turks and their art contains Anatolian traditions

Türk Kozmolojisi: Selçuklu Atlılarının Figürleri Kadın Biniciler

Figures of the Seljukian Atlins Women Biniciler - Turkish Cosmology

Türk Kozmolojisi: Selçuklu Atlılarının Figürleri Kadın Biniciler

A Kashan underglaze decorated figure of a horse and rider, Persia, Century

Türk Kozmolojisi Türk Selçuklu Kandil. 12-13.yy. Hakimiyet ve Hükümdarlık Simgesi ola bir İkonografi.

Türk Kozmolojisi Türk Selçuklu Kandil. 12-13.yy. Hakimiyet ve Hükümdarlık Simgesi ola bir İkonografi.

A Seljuk garnet-inlaid niello, silver and gold Ring Persia, 12th/ 13th Century Sold for £1,560 (RUB 128,094) inc. premium

A Seljuk garnet-inlaid niello, silver and gold Ring Persia, Century Sold for (RUB inc.

Selçuklu Kubadabad Sarayı Çinileri - DefineSohbeti.Com, Define İşaretleri ve Anlamları, Eşkiya Belgeleri, Define Cihazları -

Selçuklu Kubadabad Sarayı Çinileri - DefineSohbeti.Com, Define İşaretleri ve Anlamları, Eşkiya Belgeleri, Define Cihazları -

Türk Selçuklu Seramik Tabak. 12-13.yy

298 - Islamic Bowl - source: Metropolitan Museum of Art - NY

KERKÜK. Ali KERKÜKLÜ. SELÇUKLU KÜMBETLERİ.

KERKÜK. Ali KERKÜKLÜ. SELÇUKLU KÜMBETLERİ.

SELÇUKLU HEYKEL SANATI - Türk Kozmolojisi

SELÇUKLU HEYKEL SANATI - Türk Kozmolojisi

Islamic 'Seljuq' period gold and hardstone ring with box shaped bevelled bezel set with a rectangular cornelian intaglio engraved in Kufic script Yusef Ibn al Hassen, the mount with granulated beadwork decoration with articulated rings on each side and stud shoulders and granulated hoop, possibly Syrian 13th century (?)

A group of six Islamic 'Seljuq' period gold and hardstone rings

Türk Selçuklu Kandil. 12-13.yy. Türk Mitolojik Görüşlerine göre yapılmış, Nefis Bir Türk Tasarımı. Kulaklı Türk Kartalı ve Uzun Örgülü saçlı bir Tanrıça İkonografisi. Umay Ana alayışının çok çok anlamlı ve güzel bir yansıması..Kartal Türk Mitlerinde Şamanların ANASI sayılır. Ayrıca HÜMA Kuşu ile de bağlantılıdır ve Umay Ananın da sembolüdür.

Türk Selçuklu Kandil. 12-13.yy. Türk Mitolojik Görüşlerine göre yapılmış, Nefis Bir Türk Tasarımı. Kulaklı Türk Kartalı ve Uzun Örgülü saçlı bir Tanrıça İkonografisi. Umay Ana alayışının çok çok anlamlı ve güzel bir yansıması..Kartal Türk Mitlerinde Şamanların ANASI sayılır. Ayrıca HÜMA Kuşu ile de bağlantılıdır ve Umay Ananın da sembolüdür.

Pinterest
Search