War council of Louis II of Hungary before the battle of Mohács - Mohácsi csata – Wikipédia

War council of Louis II of Hungary before the battle of Mohács - Mohácsi csata – Wikipédia

Levni (17. yüzyıl sonları, Edirne- 1732, İstanbul), asıl adı Abdülcelil Çelebi, Lale Devri'

Levni (17. yüzyıl sonları, Edirne- 1732, İstanbul), asıl adı Abdülcelil Çelebi, Lale Devri'

Siege of Szigetvár, 1566, Hünernâme of 1588 by Lokman

Siege of Szigetvár, 1566, Hünernâme of 1588 by Lokman

Janitscharenkapelle (mehterhane) Typisch für die Janitscharenmusik waren Holz- und Blechblasinstrumente, die die Melodie spielten. Sie wurden von Rhythmusinstrumenten untermalt. Die Musiker dieses "mehterhane" spielen auf Oboen (zurna) und kleinen Handpauken (nakkare). Levni, osmanische Miniaturmalerei, aus dem "Surname-ı Vehbi", Anfang 18. Jh.

Janitscharenkapelle (mehterhane) Typisch für die Janitscharenmusik waren Holz- und Blechblasinstrumente, die die Melodie spielten. Sie wurden von Rhythmusinstrumenten untermalt. Die Musiker dieses "mehterhane" spielen auf Oboen (zurna) und kleinen Handpauken (nakkare). Levni, osmanische Miniaturmalerei, aus dem "Surname-ı Vehbi", Anfang 18. Jh.

Levnî’nin minyatüründe saz topluluğu: Mıskal, kemançe, tanbur, ney ve def. Levnî’nin bu kitaptaki minyatürlerinde nakkarenin, raksa eşlik eden zurnalı topluluklarda yer aldığı dikkat çekiyor. Surname-i Vehbî, TSM A3593, y. 58a’dan ayrıntı.

Levnî’nin minyatüründe saz topluluğu: Mıskal, kemançe, tanbur, ney ve def. Levnî’nin bu kitaptaki minyatürlerinde nakkarenin, raksa eşlik eden zurnalı topluluklarda yer aldığı dikkat çekiyor. Surname-i Vehbî, TSM A3593, y. 58a’dan ayrıntı.

Surname-i Vehbi-Miniature Depicting Sultan Ahmed III Officials During Banquet-Levni-1720

Surname-i Vehbi-Miniature Depicting Sultan Ahmed III Officials During Banquet-Levni-1720

Türk İslam Sanatları - turkishislamicarts.com

Türk İslam Sanatları - turkishislamicarts.com

Persian painting

Persian painting

Çelebi, gittiği yerleri belirli bir şema içinde anlatıyor. Bir büyük ziyafeti ya da tesadüfen gittiği bir yaylada yörüklerle görüştükten sonra yediği yemekleri de anlatıyor. Onun için sadece belirli bölümleri okumak yeterli değil. 10 cildi de okuyunca birçok bilgi çıkıyor’ Evliya Çelebi’nin boğazına düşkün olduğunu, bazı yemeklerin nasıl pişirildiğini de anlattığını söylüyor. 17. Yüzyıl Osmanlı mutfağı hakkında ortaya çıkartılan bilgilerin azlığı nedeniyle,

Çelebi, gittiği yerleri belirli bir şema içinde anlatıyor. Bir büyük ziyafeti ya da tesadüfen gittiği bir yaylada yörüklerle görüştükten sonra yediği yemekleri de anlatıyor. Onun için sadece belirli bölümleri okumak yeterli değil. 10 cildi de okuyunca birçok bilgi çıkıyor’ Evliya Çelebi’nin boğazına düşkün olduğunu, bazı yemeklerin nasıl pişirildiğini de anlattığını söylüyor. 17. Yüzyıl Osmanlı mutfağı hakkında ortaya çıkartılan bilgilerin azlığı nedeniyle,

Persian miniature painting 15th/16th century

Persian miniature painting 15th/16th century

Pinterest
Ara