Kalkan Kültür Evi: 09-19/07/2013 Nur Tekin "Resim,Takı,Tezhip,Minyatür" Karma Sergisi

Kalkan Kültür Evi: 09-19/07/2013 Nur Tekin "Resim,Takı,Tezhip,Minyatür" Karma Sergisi

Suleyman hunting with hawks, 16th century miniature from ms H.1524 p 248A, Book of Accomplishments, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

Suleyman hunting with hawks, century miniature from ms p Book of Accomplishments, Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…

Azad Deylami art - Google Search

Iran Politics Club: Hojatollah Shakiba - Part Persian Ancient Miniatures Gallery

Reading pleasure by Fakhraddin Mokhberi born October 6, 1965 in Sarab (Tabriz Province), Iran

Reading pleasure by Fakhraddin Mokhberi born October 1965 in Sarab (Tabriz Province), Iran

Iran Politics Club: Hojatollah Shakiba - Part 1: Persian Ancient Miniatures Gallery

Artemisia, an ancient Persian admiral and the Queen of Halicarnassus

Iran Politics Club: Hojatollah Shakiba - Part 2: Persian Colonial Miniatures Gallery

Iran Politics Club: Hojatollah Shakiba - Part Persian Colonial Miniatures Gallery

Pinterest
Search