Joan Halifax writes of this picture: "A female machi (shaman) has ascended her rewe or notched pole.  The pole has steps, and the machi climbs to the seventh level to complete her skyward journey.  She plays a frame drum that assists her in her climb up the World Tree.  In the Mapuche region of Chile, the hallucinogens Anadenathera, Datura, and Brugmancia were used during shamanic seances."

Photograph by Louis C. A female machi (mapuche shaman) has ascended her rewe or notched pole.

RARE OTTOMAN TURKISH ISLAMIC WARRIOR HORN DEMON DEVIL FACE HELME

RARE OTTOMAN TURKISH ISLAMIC WARRIOR HORN DEMON DEVIL FACE HELME

Ancient grasping front part of a vessel - Location: Didim (Turkey). © Foto: Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Ancient grasping front part of a vessel - Location: Didim (Turkey). © Foto: Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

PLİSKA PUSULASI  Kayı boyu sembollü pusula.Prof. Dr. Kazım Mirşan'a göre Öbek yönetimi,Etrüsk Haruspeks'inde olduğu gibi diğer Türk boylarının yönlerini gösteren bir pusuladır.

The symbol of Tengri. Old Turk, Korea, Mongol, Manchu, Siberian people.

TÜRK KOZMOLOJİSİ: Temmuz 2014

TÜRK KOZMOLOJİSİ: Temmuz 2014

TÜRK KOZMOLOJİSİ: TÜRK SELÇUKLU STUCCO FİGÜRATİF ESERLER

TÜRK KOZMOLOJİSİ: TÜRK SELÇUKLU STUCCO FİGÜRATİF ESERLER

Türk Memluklu Metal Kap. 14-15.yy. Üzerinde Türk usulü bağdaş kurup oturmuş ve bir eliyle Türk Ant kadehi tutan bir bey. Figürlerin başlarının etrafında Türk Uygur Sanat geleneğinden gelen haleler. Diğer bir bey, bir elinde yay, diğeri ile kılıç tutar.. Bir elinde Ant Kadehi ve diğeri ile erlik silahını tutan Göktürk kağan ya da bey heykellerinin ikonografisini bu eserdeki figürlerde görebiliriz.

Türk Memluklu Metal Kap. 14-15.yy. Üzerinde Türk usulü bağdaş kurup oturmuş ve bir eliyle Türk Ant kadehi tutan bir bey. Figürlerin başlarının etrafında Türk Uygur Sanat geleneğinden gelen haleler. Diğer bir bey, bir elinde yay, diğeri ile kılıç tutar.. Bir elinde Ant Kadehi ve diğeri ile erlik silahını tutan Göktürk kağan ya da bey heykellerinin ikonografisini bu eserdeki figürlerde görebiliriz.

Selçuklu çift başlı kartal

Selçuklu çift başlı kartal

M.Gimbutas - Kurgan Culture - TurkicWorld

>> Marija Gimbutas - Old Europe and the Intrusion of Kurgan people

TÜRK KOZMOLOJİSİ: OĞUZ BOYU TAMGALARI

TÜRK KOZMOLOJİSİ: OĞUZ BOYU TAMGALARI

TÜRK KOZMOLOJİSİ

TÜRK KOZMOLOJİSİ

TÜRK KOZMOLOJİSİ-Selçuklu Tek Başlı Çift Aslan Sembolizmi

Two limestone reliefs Iran, Hamadan (? 1200 H: W: 62 cm

Pinterest
Search