Yagmururgun95@gmail.com Urgun

Yagmururgun95@gmail.com Urgun

IMA ve Esmod PARIS marka yonetimi ve marka yaratma...Fashion designer,fashion stiylist
Yagmururgun95@gmail.com Urgun
More ideas from Yagmururgun95@gmail.com
Bir tasarimcinin once kalibinin iyi olmasi lazim

Bir tasarimcinin once kalibinin iyi olmasi lazim😉

Fashion Designers, Top Fashion Designers, Stylists

Kediiiccik

Kediiiccik

Yesil mavi ve doga

Yesil mavi ve doga

Agvva

Agvva