yasemin koç
yasemin adlı kullanıcıdan daha fazla fikir
Just go!

Just go!

Let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair and let us huddle together as darkness takes over.  We are at home amidst the birds and the trees, for we are children of nature.  ~ Susan Polis Shutz

Let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair and let us huddle together as darkness takes over. We are at home amidst the birds and the trees, for we are children of nature. ~ Susan Polis Shutz

//
Summer Day!

Summer Day!

#light

#light

(33) Likes | Tumblr Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng…

(33) Likes | Tumblr Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng…

wanderlust landscape travel sky beach hike holiday bucketlist flowers adventure europe architecture photography vintage traveling

wanderlust landscape travel sky beach hike holiday bucketlist flowers adventure europe architecture photography vintage traveling