تا به حال کسی نبوده که این کیک رو خورده باشه و کلی تعریف نکرده باشه. بعضا پیش اومده که یک نفر رو بعد از سالها دیدم و اولین چیزی که گف...

تا به حال کسی نبوده که این کیک رو خورده باشه و کلی تعریف نکرده باشه. بعضا پیش اومده که یک نفر رو بعد از سالها دیدم و اولین چیزی که گف...

دوستان عزیزم ، کنافه یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین دسرها به خصوص در ماه رمضان هستش.

دوستان عزیزم ، کنافه یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین دسرها به خصوص در ماه رمضان هستش.

مسقطي جنوبي از كتاب مستطاب آشپزي ~ کارگاه آشپزسازی

مسقطي جنوبي از كتاب مستطاب آشپزي ~ کارگاه آشپزسازی

Pinterest
Search