More ideas from ayse
Helmet (17th Century CE Ottoman Armor) | Jeweled

Concept Modeling For Metallic Sculpture : – Picture : – Description A jeweled ceremonial helmet.

Ottoman Empire Flintlock pistol, Balkan Turkish, 19th century.

Late-Ottoman flintlock pistol, from the Balkans, century. (next to it: a 'jambiya' dagger from the same period).

Kilij Arslan II, of the Sultanate of Rûm defeated Byzantine Emperor Manuel I Komnenos at the Battle of Myriokephalon in 1176. It was to be the final, unsuccessful effort by the Byzantines to recover the interior of Anatolia from the Seljuk Turks.

Kilij Arslan II, of the Sultanate of Rûm defeated Byzantine Emperor Manuel I Komnenos at the Battle of Myriokephalon in It was to be the final, unsuccessful effort by the Byzantines to recover the interior of Anatolia from the Seljuk Turks.

IV. Murad devrinde (1623–1640) yapılan kadırgalar arasında bir tanesi vardı ki 3.120 mürettebatlı ve 150 toplu adeta bir devdi. 1827 de Navarin faciası ile Osmanlı donanması yakılınca, II. Mahmud süratle donanmayı yeniletti. Gemi mühendislerine inşa ettirttiği 1,400 mürettebatlı 124 toplu gemi vardı ki yeryüzünün en iyi harp gemisiydi, bir benzeri sadece İngiliz donanmasında vardı…

Minyatür - "Ey cemali gül yüzü bedr-i münir / Ey kamu düşmüşlere sen destgir"…