zülal

zülal

hüzünlerimiz, sonsuz yolculukta gönül yükümüz..