zülal
zülal
zülal

zülal

hüzünlerimiz, sonsuz yolculukta gönül yükümüz..